Share your ideas with us!

We value the input from our users highly, and are convinced that together we can create amazing products and services. Therefore we would love to hear your ideas on how to improve our services.

We have users in many countries around the globe, so please write in English if you are able to do so.

Help shape the future of Compello - share your idea now!

Må kunne flytte på kolonnen Godkjenningstatus!!

Jeg liker IKKE den nye kolonnen som heter "Godkjenningstatus" som nå sitter som en fast kolonne og gjør alle mine startsider HELT uoversiktlig! Dette er ikke en kolonne jeg har behov for å se permanent. Håper at denne snarest blir gjort flyttbar, og helst også valgfri!

 • Guest
 • Feb 6 2024
 • In development
 • Attach files
 • Admin
  Gøril Thue commented
  19 Feb 01:39pm

  Hei ,


  første del av denne endringen er nå implementert i arbeidlisten i PROCESS .

  Du finner valget under Kollonnevelger / Innstillinger øverst til høyre .


  • Opsjon for å kunne skjule Godkjenner status og Dokument status fra arbeidslisten - slik du kan med Skanner status
  Mvh

  Gøril Thue

  Service owner Compello PROCESS

 • Admin
  Gøril Thue commented
  9 Feb 08:26am

  Hei ,

  takk for deres innspill til Ideas !


  Basert på tilbakemeldinger fra dere vil vi endre på flg punkt:

  Vi jobber med dette nå og vil informere både her i Ideas og inne i PROCESS når endringene er klar til å implementeres :


  • Opsjon for å kunne skjule Godkjenner status og Dokument status fra arbeidslisten - slik du kan med Skanner status


  • Velge om du vil vise kun ikon, Ikon og tekst eller kun tekst for Dokument status og Skanner status


  • Endre størrelse og lagre dette for Godkjenner status , Dokument status og Skanner status  Mvh


  Gøril Thue

  Service owner Compello PROCESS

 • Guest commented
  8 Feb 02:36pm

  Kolonnene Dokumentstatus, Skanner status og godkjennerstatus må kunne være valgfrie, flyttbare og permanent kunne justere i str. Godkjennerstatus kan med fordel ha valg mellom ikoner og tekst. For oss som daglig bruker systemet er ikonene intuitive. Med dagens låste oppsett forsvinner viktige kolonner ut av skjermbildet.

 • Guest commented
  6 Feb 12:29pm

  Agree with the post here. The change is horrible. Making it way to clustered. Way easier with the icons.

 • Guest commented
  6 Feb 08:22am

  Also please make it an option to choose only the icon, like before, in approval status column and in the document / scanner status. I work with two windows side by side on one screen and this is taking up too much unnecessary space!