Share your ideas with us!

We value the input from our users highly, and are convinced that together we can create amazing products and services. Therefore we would love to hear your ideas on how to improve our services.

We have users in many countries around the globe, so please write in English if you are able to do so.

Help shape the future of Compello - share your idea now!

 

Merged idea

This idea has been merged into another idea. To comment or vote on this idea, please visit CA-I-30 Purreliste ikke godkjente fakturaer.

Hente en purrliste basert på data og sende manuelle purringer til brukere Merged

I tillegg til eksisterende automatiske purrerutiner, er det ønskelig med en funksjon som ville gjøre det mulig å hente ut en liste over ikke-godkjente bilag og de godkjennere som har mottatt men ikke godkjent dem, og lett kunne sende en manuell purring til de brukerne. Dette kunne gjerne virke på lignende måte som i gamle CompelloWin (Compello.exe) hvor man kunne hente opp en liste over godkjennere og bilagene de satt på etter en viss (definerbar) antall dager. Det er da ønskelig at man kan sortere, filtrere på dato og ev markere radene hvor en tilleggspurring sendes til de aktuelle godkjennere (en mail per bruker).

 • Guest
 • Dec 20 2021
 • Future consideration
 • Admin
  Gøril Thue commented
  6 Jan, 2022 09:48am

  Hei ,

  og takk for innspill .


  Ditt forslag er registert og Ideas vil bli oppdatert så snart tidsplan er satt.


  Mvh


  Gøril Thue

  Product Manager

  Compello PROCESS