Share your ideas with us!

We value the input from our users highly, and are convinced that together we can create amazing products and services. Therefore we would love to hear you ideas on how to improve our services.

We have users in many countries around the globe, so please write in English if you are able to do so.

Help shape the future of Compello - share your idea now!

Atteständring för att underlätta omsändning till attestant

När en faktura returneras till bokföraren så försvinner alla attestanter från listan, informationen om vem som returneras finns kvar i historiken men att listan med aktuella attestanter rensas. Detta skulle innebära att jag slipper klicka bort alla i listan var och en för sig, för att sen skicka ut den igen. Oftast returneras fakturor av fel anledningar och de ska ut till samma personer igen.

 • Guest
 • Oct 19 2020
 • Future consideration
 • Attach files
 • Admin
  Gøril Thue commented
  22 Oct, 2020 08:57am

  Hi ,

  thank you for your idea.

  We will give an update as soon as a decision for this suggestion is done .

  Regards

  Gøril Thue

  Product Owner Compello Process